IMPORTANT! Pentru a îmbunătăţi relaţia cu tine acest site foloseşte cookie-uri (eng. cookies).
Pentru mai multe detalii apasă aici. Dacă esti de acord cu acest lucru atunci poti [x] închide acest avertisment.


Termeni și condiții

Informații generale

www.util123.ro este site-ul care vă aduce mai aproape echipamentele de intralogistică, facilitând achiziționarea acestora prin intermediul comerțului electronic.
Utilizarea site-ului www.util123.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor enunțate mai jos. UTIL SPC își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza Termenii și condițiile, fără a notifica în prealabil Utilizatorul.

SC UTIL SPC SRL, cu sediul în Șos. Prieteniei, nr. 1, Giurgiu, jud. Giurgiu, cod poștal 080291, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J52/620/1992 și având CUI RO1285275, nr. tel. 0246.210.610, fax 0246.225.052, vă prezintă în cele ce urmează termenii legali și elementele legate de utilizarea și consultarea site-ului www.util123.ro (”Site-ul”).

1. Definiții
Vânzător
- UTIL SPC SRL

Client/Cumpărător - orice persoană fizică sau juridică care plasează o Comandă sau efectuează o rezervare de Produse pe site-ul www.util123.ro. Clientul poate fi denumit în continuare și ”Utilizatorul”

Comandă online - raportul virtual dintre Client și UTIL SPC, care se concretizează cu o achiziție: Clientul intră în posesia bunurilor, iar Cumpărătorul încasează contravaloarea acestora.

Produse - bunurile pe care UTIL SPC le comercializează prin intermediul magazinului virtual www.util123.ro.

Cont - secțiune a Site-ului care se accesează cu o adresă de e-mail și o parolă anterior stabilite de către Client și care permite acestuia transmiterea comenzii, dar și urmărirea istoricului în Site.

Coșul meu - parte a Contului care permite Cumpărătorului alegea produselor dorite și calculul valorii comenzii finale. Produsele adăugate în Coș nu sunt automat comandate, fiind necesari alți pași pentru finalizarea comenzii.

Campanie - acțiune desfășurată de către Vânzător pentru promovarea unei anumite categorii de produse cu stoc limitat și perioadă de timp bine determinată.

Review - evaluarea experienței de către Cumpărător, urmare a finalizării unei comenzi, primirii și testării produsului. 

Specificații - totalitatea caracteristicilor produselor afișate pe site-ul www.util123.ro.

Comunicări comerciale - orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile puch/webpush etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care Clientul le-a achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, oferte personalizate prin profilarea Clientului, informații referitoare la Produse și Servicii adăugate în secțiunea ”Cont/Coșul meu” sau secțiunea ”Cont/Favorite”.
 
2. Dreptul de autor
Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, însemnând texte, imagini, sunet, video, software și alte materiale care se regăsesc pe www.util123.ro sunt în proprietatea SC UTIL SPC SRL. Este interzisă reproducerea sau reprezentarea, parțială sau totală, în alte scopuri, pe orice suport, fără a avea în prealabil acordul expres al UTIL SPC SRL, în calitatea sa de autor.
 
3. Garanții
Toate Produsele comercializate de către UTIL SPC SRL prin intermediul site-ului www.util123.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și policilor comerciale ale producătorilor.

3.1. Transpalete manuale Noblelift  și transpalete RAVAS 1100
În perioada de garanție, Cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului și înlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte din vina Producătorului. Aceste echipamente au în componență subansamble mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita șocurile, umezeală, pătrunderea de lichid în interior sau expunerea la radiația solară sau surse de căldură. Temperatura ambiantă de funcționare trebuie să se încadreze între 5-25°C.
Pentru a beneficia de garanție Cumpărătorul are următoarele obligații:
- Să respecte condițiile enumerate mai sus și să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare;
- Să păstreze produsul în bune condiții;
- La apariția unei situații anormale în funcționarea echipamentului să anunțe agentul de service care îl deservește, după ce verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare; este interzisă intervenția asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma SC UTIL SPC SRL.;
- Să păstreze certificatul de garanție primit odată cu echipamentul.
Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage pierderea garanției.
De la garanție sunt excluse: roțile, rolele și rulmenții.

3.2. Transpalete electrice cu/fără catarg (Crown, Pegaso, Hangcha)

UTIL SPC SRL garantează funcționarea corespunzătoare a transpaletelor electrice comercializate pentru perioada menționată în pagina fiecărui produs (perioadă calculată de la data vânzării).
Înlocuirea sau reparația pieselor, ansamblelor și subansamblelor care s-au defectat din vina Producătorului este suportată în timpul perioadei de garanție de către Vânzător, în situația în care Utilizatorul utilajului a respectat toate instrucțiunile din Manualul de Funcționare și a respectat toate termenele inspecțiilor tehnice ale utilajului în garanție.
Nu formează obiectul garanției:
- siguranțele;
- filtrele;
- piesele de schimb din cauciuc;
- piesele și subansamblele uzate în timpul unei funcționări normale.
Proprietarul pierde dreptul la garanție în următoarele cazuri:
a) Inspecțiile tehnice periodice în timpul garanției nu sunt efectuate conform instrucțiunilor și la timp;
b) Când instrucțiunile Manualului de Funcționare nu sunt respectate în timpul funcționării utilajului;
c) Când reparația utilajului sau modificări ale structurii sunt efectuate în timpul perioadei de garanție fără permisiunea fabricantului;
d) Când utilajul a fost manipulat de către o persoană fără competența necesară;
e) Când utilajul a fost încărcat peste sarcina maximă;
f) După o defecțiune majoră care nu s-a datorat Producătorului;
g) Când perioada de garanție s-a terminat;
h) Când utilajul nu a fost folosit conform destinației sale sau a fost utilizat în alte condiții decât cele descrise în Manualul de Funcționare.
Când piesele și ansamblele sunt înlocuite sau reparate, perioada de garanție se extinde cu perioada în care utilajul nu a funcționat.
Piesele și ansamblele defecte trebuie păstrate de proprietarea service-ului timp de 6 luni de la data înlocuirii în vederea eventualelor expedieri la cererea și pe cheltuiala Producătorului.

3.3. Anvelope
Anvelopele pline și pneumatice din gama premium: Laugfs Ultima, ST3000, Trelleborg Elite XP, Trelleborg Premia, Trelleborg MasterSolid, Trelleborg T900, Hankook, Continental IC40 - beneficiază de o garanție de 12 luni, în limita a 1000 de ore de funcționare.
Anvelopele pline și pneumatice din gama standard: Laugfs Optima, Laugfs Premia XT+, Laugfs Premia, Trelleborg T800, Advance, Dunlop, Cheng Shin, Tiron - beneficiază de o garanție de 12 luni, în limita a 600 de ore de funcționare.
Bandajele Laugfs și bandajele Trelleborg beneficiază de o garanție de 12 luni, în limita a 1000 de ore de funcționare.
Vânzătorul garantează lipsa defecțiunilor de material sau de fabricație în cazul anvelopelor vândute cu condiția utilizării lor în regim normal, conform parametrilor de utilizare menționați în Specificațiile tehnice.
Alegerea anvelopei se face conform instrucțiunilor date de fabricantul utilajului și al anvelopei. Aceasta se montează în atelier specializat și autorizat, de personal specializat, dotat cu utilaje de presare și depresare corespunzătoare.
Nu se acordă garanție pentru:
- anvelopele ce prezintă tăieturi, înțepături, loviri sau crăpături provocate de corpuri străine;
- anvelopele asupra cărora s-a intervenit mecanic, chimic sau termic (reparate);
- anvelopele ce prezintă defecțiuni cauzate de montajul sau de utilizarea necorespunzătoare.
Notă: Nu se consideră defecte de fabricație denivelările ușoare pe flancurile anvelopelor aflate în zona de îmbinare a pliurilor.
Garanția acoperă cel mult valoarea anvelopei achiziționate, valoare stabilită în funcție de uzura anvelopei, prin măsurarea grosimii benzii de rulare.

3.4. Acumulatori
Cazurile exceptate de la garanție pentru acumulatorii cu electrolit lichid

Vânzătorul nu are obligația de a asigura garanție pentru defecțiuni sau avarii survenite în urma unor folosiri abuzive sau a unor manipulări greșite a unora sau mai multe dintre următoarele cazuri:
- Neglijarea, ca nivelul necorespunzător al electrolitului (necompletarea cu apă distilată sau completarea cu apă distilată pentru nivelul maxim), avarii în timpul transportului, conexiuni necorespunzătoare ale cablajelor sau componente ruginite/corodate care vin în contact cu acumulatorii;
- Dimensionări greșite ale sistemelor care includ acumulatorii sau aplicații greșite în care sunt folosiți acumulatorii;
- Acumulatori expuși la încălzire excesivă sau frig excesiv;
- Acumulatori care au înscrisurile sau seriile alterale;
- Spargerea, înghețarea, explozia, focul, avarierea carcaselor și terminalelor, supraîncărcarea, încărcarea insuficientă/parțială, descărcarea excesivă (sub 20% din capacitate), încărcarea sau instalarea cu nerespectarea polarității, întreținere necorespunzătoare, terminale topite sau sparte, depozitări necorespunzătoare, adăugarea de substanțe chimice sau soluții, altele decât apa distilată corespunzătoare;
- Instalarea necorespunzătoare;
- Acumulatori instalați cu alte mărci sau modele în aceeași seria sau împreună cu acumulatori mai vechi.

Cazuri exceptate pentru acumulatorii AGM și GEL
Garanția în cazul acestor tipuri nu acoperă:
- Folosirea abuzivă, neglijentă sau avarierea cauzată de manipularea, operarea sau întreținerea necorespunzătoare și nu numai;
- Instalarea necorespunzătoare, acumulatori instalați cu alte mărci sau modele sau acumulatori mai vechi în aceeași serie, descărcarea excesivă, dimensionarea greșită a acumulatorilor pentru aplicație, expunerea la temperaturi excesive - frig sau cald, umflarea acumulatorilor, înghețarea acumulatorilor, doc, sisteme de încărcare impropriu dimensionare, încărcări necorespunzătoare (supraîncărcare sau încărcare parțială), folosirea acumulatorilor în condiția în care sunt descărcați sau încărcați, avarii produse în transport, conexiune necorespunzătoare ale cablajelor, componente ruginite sau corodate care vin în contact cu acumulatorii, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, acumulatori care au căzut de la înălțime, acumulatori care au fost modificați, supape de presiune la care s-a intervenit sau care au fost îndepărtate, carcase sau protecții crăpate, acumulatori avariați de echipamentul electric, dacă acumulatorii au înscrisurile sau seriile alterate sau dacă acumulatorii nu au fost folosiți, operați și/sau întreținuți conform instrucțiunilor.

Un acumulator va fi considerat defect doar dacă nu poate să asigure minimum 50% din capacitatea nominală (ajustată cu temperatura la 20°C) în timpul perioadei de garanție.
Acumulatorul trebuie să fie folosit în aplicațiile pentru care a fost conceput. Defectul unui acumulator nu este neapărat cauzat de un defect de fabricație sau de material și trbeuie verificat.
 
4. Legislația aplicabilă și competența
Acești Termeni și Condiții sunt supuși legislației române.
Vânzătorul și Clientul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere care se va ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
În caz de litigiu și în lipsa unui acord amiabil între Vânzător și Client în termen de 15 zile de la începerea acestor tratative, Clientul sau Vânzătorul pot sesiza instanța judecătorească în competența căreia se află sediul Vânzătorului, adică din orașul Giurgiu.